มาตรการเพื่อความปลอดภัยรับมือ COVID-19

มั่นใจกับการให้บริการตามมาตราฐาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกับ
มาตรการเพื่อความปลอดภัยรับมือ COVID-19

  

 

 ท่ามกลางของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) และรวมถึงการประกาศปิดพื้นที่ในหลายบริเวณ (Lockdown) ตามมตราการทางราชการนั้น ขณะนี้ ทาง หจก.พีเอเอ แอร์ พร้อมกับร้าน พีแอนด์เอ แอร์ เซอร์วิส ได้ทราบถึงปัญหาและตระหนัก และขอยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทุกท่านเพื่อให้เราก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยเราขอยืนยันว่า จะยังคงส่งมอบงานบริการด้านเครื่องปรับอากาศ และบริการด้านอื่นๆของเรา ให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้ตามปกติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) เพื่อปกป้องพนักงานให้ปลอดภัย และในขณะเดียวกันสามารถส่งมอบ งานบริการที่จำเป็นนี้
ให้แก่ท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด แม้อาจเกิดความยากลำบากในบางพื้นที่ ดังเช่นการปิดพื้นที่ในหลายบริเวณ (Lockdown) หรือแม้กระทั่งการเข้าทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูง เราได้เร่งวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับเปลี่ยนแผนงาน และเวลาการเข้าบริการของพนักงาน เพื่อส่งมอบงานบริการด้านเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องอย่างสูงสุด

เรามีวิธีการจัดการพนักงานบริการของเรา ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าทำบริการในพื้นที่ของลูกค้า ดังนี้

  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : พนักงานบริการของเราผ่านการอบรม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัย(ในกรณีหน้างาน มีความเสี่ยงสูง) และสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตราฐาน เข้าพื้นที่ทำงานตลอดเวลา
  • บันทึกสุขภาพประจำวัน : พนักงานบริการของเราต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และบันทึกประวัติสุขภาพประจำวัน
  • ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี: พนักงานได้รับการอบรม ตระหนัก และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ พกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อติดตัว และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคน
  • นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม: ให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรค
  • มาตรการกักตัวเอง: เป็นเวลา 14 วันทันที ตามระยะฟักตัวที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากมีไข้หรือมีความเสี่ยงที่ได้รับเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19)
  • เช็ดทำความสะอาด: เพิ่มจำนวนรอบทำความสะอาด บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 1-2 ชม. เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน เป็นต้น
  • อำนวยความสะดวก: ด้วยการเพิ่มจุดติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับพนักงาน เช่น ทางเข้าสำนักงาน หน้าห้องน้ำ เป็นต้น
  • ลดความเสี่ยง: งดทำบริการในพื้นที่ที่มีประกาศยืนยันพบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
  • ตรวจหาเชื้อ: พนักงานของเราจะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสด้วย ATK ทุกสัปดาห์ ทุกคน
  • วัคซีนโควิด: พนักงานที่ออกให้บริการตามพื้นที่หน้างานต่างๆ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ถึงจะสามารถออกปฎิบัติงานได้

  

Visitors: 129,965