ข้อกำหนด/เงื่อนไขการให้บริการและการรับประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ_PAA

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
หจกฯ ขอขอบคุณท่านที่สนใจใช้บริการ พีเอเอแอร์ เซอรวิส และ พีแอนด์เอ แอร์เซอร์วิส เบื้องต้นท่านสามารถจองคิวผ่านช่องทาง
ติดต่อทั้งหมดของเรา เข้ามาได้ ทั้งนี้ท่านสามารถดู ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเราเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบก่อนรับการบริการ
รบกวนท่านจัดให้มีผู้อยู่ ณ หน้างานในวันที่มีทีมช่างเข้าไปให้บริการงานแอร์แก่ท่าน กรณีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามของสถานที่ใด ๆ รบกวนท่านแจ้งให้ทีมช่างทราบล่วงหน้า หากท่านไม่แจ้ง ทางหจก.ขอปฏิเสธความรับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดของหน้างานเนื่องจากทีมช่างไม่อาจทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวก่อนการให้บริการได้ กรณีลูกค้าใหม่ หจกฯ อาจเรียกเก็บค่ามัดจำการให้บริการหรือซื้อสินค้า จากท่านเพื่อเป็นการล็อคคิว/สินค้าและทีมช่าง หากหน้างานมีความเสี่ยงเช่นอยู่ที่สูงเกินปกติ แคบผิดปกติ หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบข้อมูลล่วงหน้า ห้างหุ้นส่วนฯ ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ของลูกค้า ข้อมูลที่เก็บมีเพียงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการให้บริการลูกค้าเท่านั้น ราคาที่แจ้งข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณการอาจจะ แปรผันตามหน้างานของลูกค้าและยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ส่วนเกินหากต้องใช้เพิ่มเติม หากมีการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุเพิ่มเติมหรือมีค่าบริการเพิ่มเติม ทีมช่างจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนให้บริการทุกครั้ง ทุกงาน ทุกเครื่อง ทุกรายการ รายการของแถม แถมให้ตามที่ใช้จริงกับหน้างานที่ห้างหุ้นส่วนฯ รับผิดชอบเท่านั้น การเดินสายไฟหรือท่อน้ำยาแอร์จะเป็นการเดินลอยเท่านั้น หากลูกค้าต้องการให้มีการกรีดปูนหรือผนังฝังท่อ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า งานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอร์หรือเครื่องปรับอากาศโดยปกติ เช่นงานฝ้า งานเทพื้น งานเชื่อมเหล็ก งานหลังคา ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงานของห้างหุ้นส่วนฯ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนฯทุกกรณี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปร่งใส สบายใจทั้งสองฝ่าย ทำงานด้วยความจริงใจ เพื่อความเย็นสบาย ทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอแอร์ เซอร์วิส หรือ พีแอนด์เอ แอร์เซอร์วิส เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป และให้บริการด้านเครื่องปรับอากาศประเภทที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ (เช่นสำนักงานหรือโรงงาน)
แบบครบวงจร เรามุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบแทนความไว้วางใจและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าของเรา โดยรักษารูปแบบราคาและการให้บริการ แบบมืออาชีพที่อยู่ในมาตราฐาน สำหรับรายละเอียดของห้างหุ้นส่วนฯ เพิ่มเติม

นโยบาย การคืนเงิน
สบายใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ทางห้างหุ้นส่วนฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีที่ทาง หจกฯไม่สามารถส่งมอบหรือเข้าไปให้บริการท่านได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางห้างหุ้นส่วนฯ สินค้า/อะไหล่/อุปกรณ์ ที่ซื้อแล้ว หจก.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืน ทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนฯจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจ โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ เรายินดีรับฟังเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของท่านและยินดีให้คำปรึกษาฟรี ทั้งนี้ หากต้องมีกาให้รเข้าดูหน้างานเพื่อประเมินราคา หจกฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้จากท่าน

นโยบายการชำระเงิน
สะดวกทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนได้ในรูปแบบเงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคาร ราคาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่จำหน่ายเป็นราคาพร้อมติดตั้ง กรณีงานบริการลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ในรูปแบบเงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคารหลังจากงานบริการนั้น ๆ เสร็จสิ้น โดยบางงาน หจกฯ อาจเรียกรับเงินมัดจำจากท่าน เพื่อล็อคคิวทีมช่าง ค่าบริการเพิ่มเติม ค่าอุปกรณ์ส่วนเกิน โปรดชำระ ณ วันที่เข้าให้บริการ เป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร กรณีต้องมีการวางบิล กำหนดวางบิล จ่ายด้วยเช็ค โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เราได้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขขององค์กรท่านก่อนร่วมงานกัน


นโยบายการบริการ
มั่นใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ทีมช่างไม่อาจทราบถึงข้อจำกัดของสถานที่ได้ หากมีข้อจำกัดของสถานที่โปรดแจ้งให้ทีมช่างทราบ เช่น ท่อฝังปูน จุดห้ามเจาะ กรณีเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของสถานที่ และไม่ได้มีการแจ้งให้ทางทีมช่างรับทราบ ทางห้างหุ้นส่วนฯ ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี ขอความกรุณาลูกค้าอยู่ ณ หน้างานในวันที่ทีมช่างเข้าหน้างาน เพื่อระบุจุดรับบริการ และป้องกันการเข้าใจผิดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หากต้องมีการแก้ไขโดยความผิดมิได้เกิดจากทีมช่าง ทาง หจกฯ มีความจำเป็นต้องขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม เวลานัดหมายเป็นเวลาโดยประมาณ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทาง ห้างหุ้นส่วนฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจราจรติดขัด ปัญหาที่เกิดจากคิวงานก่อนหน้า และอื่นๆ บริษัทฯกราบขออภัยลูกค้า ณ ที่นี้ หากการเข้าหน้างานของทีมช่างล่าช้า หจกฯ จะมีการตรวจสอบสถานะการทำงานของทีมช่างอยู่ทุกชั่วโมง และหากคาดการณ์แล้วว่าจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น หจกฯ จะรีบดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่ทีมช่างจะถึงสถานที่นัดหมายใหม่โดยประมาณโดยไวที่สุด เวลาทำงานโดยปกติของทีมช่างคือ 08:00 – 17:30 น. ห้างหุ้นส่วนฯจะมีการคำนวนระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับงานที่รับและจัดจำนวนช่างเข้าบริการเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นๆ หากหน้างานมีความซับซ้อนสูงกว่าที่ หจกฯได้คาดคะเนไว้ อาจจะต้องมีการอยู่หน้างานเกินเวลาหรือเข้าหน้างานใหม่ในวันทำการถัดไป
ทั้งนี้ หจกฯจะยึดถือความสะดวกของลูกค้าเป็นอันดับแรก

นโยบายการเก็บข้อมูล
เน้นความเป็นส่วนตัว
ห้างหุ้นส่วนฯ ไม่มีนโยบายการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบุคคล องค์กร และแหล่งอื่นๆ ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของลูกค้า เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในเรื่องของการให้บริการ การรับประกันและการติดตามการบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน
เช่นรูปถ่ายบริการที่ติดตั้งแอร์ หรือ รูปถ่ายแอร์หลังการส่งมอบอาจถูกถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานของการให้บริการท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?
ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน

อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ ในบางกรณีอาจจะมีการเก็บไอดีไลน์ หรือ Facebook เพื่อติดตามการให้บริการ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเราหรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับเรา จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร หรืออื่นๆที่ทำให้เราทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดตามการให้บริการ
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการรับประกันการให้บริการ
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกิจกรรมทางการตลาด

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เก็บรวบรวม ใช้
นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy และอาจเป็น Hard Copy สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ Google Mail Storage ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วที่สุด ภายใน 365 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email ระยะเวลาประมวลผล 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
  • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
  • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
  • สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ) หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ของเรา 

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก www.allaboutcookies.org

ใช้ Cookies อย่างไร
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้
เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies
ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอแอร์ เซอร์วิส
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 14/255 หมู่ที่ 8 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ช่องทางการติดต่อ:
email: admin@paaair.com
website - https://www.xn--72cal0bebyh9dqeeo7iebf4efe3cwsiai7nqago4elk.com/
Line ID: @paaair, @paairservice
Tel: 095-9438130, 085-0252102, 084-2824465

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล
ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งตัดสิทธิ์การรับประกันการให้บริการหรือสินค้า
ในกรณีที่ลูกค้าให้ช่างที่อื่น ร้านอื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างที่ หจก.เราเข้ามากระทำการใดๆ กับตัวเครื่องที่ติดตั้งและการให้บริการที่อยู่ในการรับประกันการติดตั้ง/การให้บริการ/การซ่อม ( ยกเว้นช่างจากศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆ )  
ไม่ว่าจะเป็นย้ายเครื่อง ล้างเครื่อง ซ่อมเครื่อง ทางร้านจะขอตัดสิทธิ์การรับประกันการติดตั้ง/การให้บริการ กับลูกค้าทันทีเมื่อเกิดปัญหา และถ้ามีความประสงค์ให้ทางร้านส่งช่างเข้ามาทำการดูแลแก้ไขจะมีค่าใช้จ่าย 

 


 

Copyright (c) 2018 P&A AIR SERVICE .CO, LTD, PAA AIR SERVICE Ltd., Part.

 


 

Visitors: 127,578